fredag 26 september 2014

Islam är den mest krigiska religionen


En dansk lingvist har över tre år analyserat 10 religioner grundtexter och drar slutsatsen att texterna till islam utmärker sig genom att uppmuntra terror och våld mer än andra religioner. Danska imamer kan inte ta kritik på allvar.

Under fyra år årsdagen av terroristattacken mot World Trade Center presenterar danska lingvisten Tina Magaard en analys som ifrågasätter förhållandet mellan islam till terrorism, våld och heligt krig.

"Islamiska texter uppmuntrar mycket större utsträckning än andra religioner eftersom texter uppmuntrar till terrorism och kamp", ​​avslutar Tina Magaard, som tog examen från Sorbonne i Paris som doktorand i textanalys och interkulturell kommunikation, och som ett treårigt forskningsprojekt har jämfört 10 religionerna grundläggande texter.

"Texterna i Islam skiljer sig tydligt från de övriga religioner texter av allt mer uppmuntrande våld och aggression mot andra religioner. Det finns också direkta uppmaningar till terrorism. Det har länge varit ett tabu i islam forskning, men det är ett faktum att du måste ta itu med", säger Tina Magaard.

Inom Koranen finner man hundratals inbjudningar att slåss mot andra religioner.
"Om det är sant att många muslimer läser Koranen som Guds egna ord som inte kan tolkas eller omformuleras, då har vi ett problem. Det är obestridligt att texterna uppmuntrar till våld och terrorism. Följaktligen är det legitimt att fråga muslimerna själva hur de förhåller sig till texten, om de tar det till nominellt värde, eller allvar", säger Tina Magaard.

Imamer "bittra"

Imamerna Ahmed Abu Laban och Abdul Wahid Petersen, båda Köpenhamn, är starkt förbittrade över språkforskarens analys.
Abu Laban, "Jag kommer inte att fångas i en enda dum, partisk och ohederlig forskning. Varför slösa tid på någon som kommer att skapa en illusion av islam? "
Abdul Wahid Petersen kallar analysen "en del forskning, blandat med struntprat".
"Du kan inte mixtra med texter och konstatera som hon gör. De allra flesta av Koranverserna bör ses i en specifik historisk kontext och kan inte generaliseras. Om det finns så många som uppmuntrar till våld, varför har inte muslimer som inte utrotat alla andra religioner i de samhällen där muslimer är i majoritet? Eftersom vi inte läser Koranen själv."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar