torsdag 16 april 2015

Svenska flaggan under attack

Korset i svenska flaggan upprör, men den här gången är det inte muslimer som känner sig kränkta, utan liberaler. Deras korsskräck grundar sig i att de inte tycker att en religion ska sammankopplas med staten.

- Korset i svenska flaggan bör tas bort, anser delar av Liberala ungdomsförbundet (LUF) i Danderyd-Täby i norra Stockholm. Lokaltidningen Danderyds Nyheter skriver den 27 mars att det pågår en diskussion inom förbundet om att korset bör ”bytas ut”, men det är ännu oklart mot vad.

”Vi ser ett problem i att den är förknippad med kristendom och Sverige inte längre har någon statskyrka utan är ett sekulariserat land där alla religioner är välkomna”, skriver LUF Danderyd-Täby på Twitter.

Det kommer att hållas en omröstning inom förbundet i frågan. Vad ska de ha i stället? Alla symboler kan knytas till någon religion eller abstrakt budskap, som till exempel de ”kristna” knapparna vid övergångsställen som det blev rabalder om i media 2008. Det gick så långt att knapparna anmäldes till Justitieombudsmannen och fick byta utformning.

Med tanke på den demografiska utvecklingen är det snarare den muslimska månskäran vi kan vänta oss i flaggan framöver. Eller hur var det Jens Orback (S), integrations- och jämställdhetsminister, uttryckte det efter att filmskaparen Theo van Gogh mördades i Nederländerna år 2004? Han ansåg att vi måste vara öppna och toleranta mot islam och muslimerna, för ”någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi de andras rätt, ja då går vi lite tryggare”.

Korset i flaggan härstammar från en tid då kristendomen utformade Norden. Det har tillsammans med äldre etik starkt färgat den moral som genomsyrade samhället i århundraden och som gav människor en känsla av mening, ordning i tillvaron och en strävan mot något högre, ädlare och större än den egna personen. Det utgör på gott och ont en av grundpelarna för vår civilisation.

Liberalerna har inget högre att erbjuda än internationalism. Inget ädlare än egoism. Inget mer civiliserat än konsumism. Om man ska ge dem ett råd kanske de kan ha ett dollartecken i sin flagga i stället? Sveriges flagga ska de dock inte röra!

Källa: http://www.nyatider.nu/svenska-flaggan-under-attack/


- Liberalism eller kommunism,,,, same shit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar