måndag 27 april 2015

”Löfvens vals om högskoleutbildade nyanlända”

Stefan Löfven påstod i SVT att uppåt 30 procent av nyanlända från Syrien har en högskoleutbildning. Tino Sanandaji hänvisar till statistik från SCB som anger att 10 procent har treårig eftergymnasial utbildning.

- Det var i programserien ”Partiledaren” som statsminister Stefan Löfven sa: ”Uppåt en 30 procent av de människor som exempelvis nu kommer från Syrien, de har en högskoleutbildning. Till Sverige kommer läkare, ingenjörer, och andra välutbildade grupper som vi behöver, vi vet att vi har brist på.”

Det är påståenden som nationalekonomen och debattören Tino Sanadaji i sin blogg petar hål på med statistisk från SCB. Han hänvisar till rapporten Utbildningsbakgrund bland utrikesfödda.

I tabell 5, sidan 32 i rapporten, anges födelseland, kön och utbildningsnivå bland utrikesfödd befolkning, 25-64 år, med invandringsår 2009-2013 från de 20 största invandringsländerna.

På tredje plats redovisas utbildningsnivån bland syriska nyanlända. 10 procent har uppgivit till svenska myndigheter att de har en minst treårig eftergymnasial utbildning medan ytterligare 22 procent säger sig ha en kortare eftergymnasial utbildning, totalt 32 procent.

Definition av begreppet eftergymnasial utbildning finns angiven i Utbildningsdepartementets kartläggning Eftergymnasiala yrken. Här står tydligt att ”all eftergymnasial utbildning är inte högskoleutbildning”. En eftergymnasial utbildning är alltså inte synonymt med akademisk utbildning eller högskolexamen, utan kan också vara korta arbetsmarknadsutbildningar.

Tino Sanandaji reagerar på statsministerns presentation av statistik i statstelevisionen och skriver:

"Stefan Löfven själv har enligt wikiepedia en eftergymnasial utbildning i form av en ettårig svetsarutbildning från AMS. Det skulle dock väcka anklagelser om meritfusk om Löfven på basis av detta hävdade att han var akademiker eller högskoleutbildad. På samma sätt är det faktafel att hävda att 30 procent av Syrier har högskoleutbildning på basis av siffror som huvudsakligen består av korta yrkesutbildningar."

Källahttp://samtiden.nu/14947/tino-s-lofvens-vals-om-hogskoleutbildade-nyanlanda/i

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar