tisdag 12 maj 2015

Värdegrundsträsket

Ordet "värdegrund" tycks vara dagens lösen. Det förekommer i politiken, i den akademiska världen och i näringslivet. Men vad betyder det, egentligen?

Många svänger sig med uttrycket utan att egentligen ge dess innehåll någon tanke alls. "Vi måste slå vakt om vår värdegrund" är ett tomt uttalande om man inte reflekterar över vad det innebär. Och varför.

Den vanligaste tolkningen tycks vara något slag politisk korrekthet, grundad i ängslighet över att stöta sig med andra när det gäller till exempel ras, kön och sexuella preferenser. Naturligtvis är det trångsynt att vara rasist. Naturligtvis skall medborgare inte särbehandlas på grund av könstillhörighet. Naturligtvis skall människors sexuella preferenser varken ligga dem till last eller ge dem speciella förmåner. Men det handlar snarare om hyfs och sunt förnuft än om en genomtänkt, övergripande samhällsideologi.

Värdegrund är ett ord som ofta används som politiskt tillhygge för att tysta människor vars åsikter vänstern inte delar. För att klippa till oss som vill se lika rättigheter, inte speciella rättigheter. För att vifta bort oss som anser att människor är ansvariga för sina handlingar, oavsett vem det handlar om. För att fula ut oss som anser att man skall respektera alla människors frihet. Det hela känns en smula maoistiskt.

Därmed inte sagt att vårt samhälle inte kan ha en värdegrund. Men den skall i så fall vara väsensskild från dagens flummiga förhållningssätt. En sådan värdegrund måste vara minimalistisk och slå fast de minsta gemensamma nämnarna, för att vi som individer skall kunna umgås och samverka under civiliserade former.

- Man skall respektera andra människor och deras livsval. (Även om man privat kan tycka vad man vill om dem.)
- Man skall respektera (tolerera? min anm) andra människors frihet, liv, säkerhet och egendom.
- Alla skall ha lika rättigheter inför staten och vara lika inför lagen.
- Människor skall bedömas utifrån vad de gör, inte beroende på vilka de är.
- De grundläggande mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheterna skall vaksamt upprätthållas.
- Makten skall utövas öppet och transparent, under demokratiska former.


Det vore en värdegrund värd namnet.Källa
:  http://henrikalexandersson.blogspot.com.tr/2015/05/vardegrunds-trasket.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar