tisdag 19 maj 2015

Den ”Humanitära stormaktens” översitteri

70 år av västligt bistånd till världens u-länder har inte lyckats minska fattigdomen och bromsa befolkningstillväxten nämnvärt. Några decennier av kinesiska satsningar på infrastruktur och industriell utveckling har vänt kurvan, fattigdomen minskar snabbt och befolkningsutvecklingen börjar bli kontrollerbar med några få undantag.

- Vid en intervju med den svenska biståndsministern Isabella Lövin (MP) säger hon att ska vi utrota fattigdomen så måste fattiga länder få tillgång till ren, hållbar energi enl SvD. Jag ska vara en stark röst för att utvecklingsländerna hoppar över steget med fossila bränslen och stora tunga infrastrukturinvesteringar, när de istället kan gå direkt på förnyelsebara lösningar, säger Lövin.

Det biståndsministern tänker vara en stark röst för, är exakt den politik som misslyckats kapitalt i 70 år. Hon gör sig till tolk för det översitteri och den ekoimperialism som västvärlden utsatt Asien och Afrika för under hela efterkrigstiden. Problemet för de hundratals miljoner fattiga som fortfarande finns kvar är att deras enda energikälla är just s.k. förnyelsebara bränslen, torkat djurträck, vedpinnar och annan tillgänglig biomassa. Detta eldar de fattiga med i sina bostäder över öppen eld och inandas sedan den giftiga röken.

Förnyelsebar energi till alla miljarder kommer att leda till skövlig av alla världens skogar och vildmarker och det kommer ändå inte vara tillräckligt. Vindkraftverk kommer att förstöra alla öppna landskap och ta kål på miljardtals fåglar. Allt detta är världens utan jämförelse värsta miljöproblem som har skördat flera hundra miljoner människors liv under efterkrigstiden, mer än alla krig, folkmord och farsoter tillsammans. Det vill miljöpartisten Lövin tydligen permanenta.

I intervjun pratar hon på om solceller och elenergi som inte behöver några kraftnät. Hon tycker inte fattiga människor behöver el när det är mörkt eller när det är oväder. Kan översitteriet visas tydligare.

Som tur är har de stora utvecklingsländerna äntligen slutat att gå i västvärldens ledband och konstaterat att enda vägen ut ur fattigdomen går via allas tillgång till billig och lätt tillgänglig el dygnet runt alla dagar på året. Kina och Indien bygger nu ut sin kolkraft med tusentals nya stora kraftverk. Kina har startat Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) för att finansiera främst ny kolkraft i Asien, eftersom västvärlden med Obama i spetsen försöker förhindra Världsbanken att hjälpa till med finansieringen av den nödvändiga kraften. Det gäller att till varje pris sätta käppar i hjulen för utvecklingsländerna så att västvärlden kan behålla sin dominans. Obama försökte bl.a. stoppa AIIB men misslyckades kapitalt och alla övriga västländer insåg att man måste stödja det kinesiska projektet, om man inte skulle riskera att hamna helt utanför denna jättesatsning på livsviktig infrastruktur.

En intressant iakttagelse är att Kina känner sig lika hotade av islamiseringen i sin omgivning som västvärlden. USA:s strategi är att med övriga västländers hjälp försöka bomba bort det obehagliga fenomenet i Afghanistan, Pakistan och Mellanöstern. Vi ser resultatet i form av en ström av flyktingar som vi fullständigt tappat kontrollen över. Kinas strategi är att vidta åtgärder för att utrota fattigdomen istället. I det syftet går man in med ca. 400 miljarder kronor i finansiellt stöd till byggandet av en rad nya kolkraftverk i Pakistan. Vems strategi tror ni blir den effektivaste?

Lövin säger även att de förnyelsebara energilösningarna dessutom är betydligt bättre anpassade för människor som lever på landsbygden i fattigdom. Hon avslöjar där sin tro att hundratals miljoner fattiga skall bo kvar på landsbygden med sina vedpinnar, solpaneler och fottrampade vattenpumpar från SIDA. Det är beklämmande att hon inte begriper att naturen inte hållbart klarar av att härbärgera flera miljarder människor på landsbygden. Om vi skall kunna skapa en hållbar värld måste människor samlas i städer där man kan klara avfallshantering och försörjning med energi, vatten och föda på ett hållbart sätt utan att spoliera vildmarker.

Västvärldens makthavare gör sitt yttersta för att försöka sätta stopp för den ekonomiska utvecklingen i Asien och Afrika för att man inte skall förlora sin makt. Det började med sextio- och sjuttiotalets tafatta försök att stoppa befolkningstillväxten med steriliseringar och andra inhumana åtgärder. Det har fortsatt med det stora iscensatta klimatbedrägeriet för att försöka strypa energitillförsel till världens alla fattiga. Sveriges biståndsminister intar en föga smickrande roll som stödtrupp till denna ekofascism riktad mot världens fattiga.

Med klimatet är allt bara bra, stigande koldioxidhalt och en liten uppvärmning på hittills 0,8 grader C gör att växtligheten på jorden blomstrar mer än någonsin och öknar krymper. Världens skördar slår nya rekord varje år och allt fler människor slipper gå till sängs hungriga. Eftersom växtligheten är basen för nästan alla näringskedjor för olika livsformer blomstrar även övrigt liv och mångfald.

Källahttp://antropocene.se/2015/may/den-humanitara-stormaktens-oversitteri.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar