onsdag 13 maj 2015

Bostad, jobb, vård och bidrag till jihadister i Stockholm

Det rödgrönrosa styret i Stockholm verkar inte ha tagit särskilt stor lärdom av Örebro kommuns misstag avseende daltandet med demokratiföraktande jihadister. Den 19 maj väntas socialnämnden klubba igenom Stockholms stads strategi mot våldsbejakande extremism med fokus på bostad, jobb, vård och bidrag.

- Per Gudmundson har tittat närmare på strategin där man bland annat förordar “anpassade inkluderande insatser” för hemvändande terrorister, hälsoinsatser för de som deltagit i strider, försörjning med bland annat “jobbtorg och andra insatser vid arbetsmarknadsförvaltningen, samt länk till Arbetsförmedling” samt boendefrågan vilket man menar måste fungera “och därför bör även bostadsbolagen ingå i en samverkan under efterperspektivet”.


Naiviteten vet nästan inga gränser då man betonar vikten av att arbeta förebyggande så att ingen stigmatiseras efter att ha varit nere i Syrien eller Irak och halshuggit och våldtagit.

Ett förebyggande arbete får inte leda till att invånare stigmatiseras, exempelvis måste religiösa begrepp hanteras varsamt så att de inte kopplas till våldsbejakande extremism. Stadens sätt att kommunicera frågan har en viktig roll.

Vidare lyfter man fram lokala aktörer som goda exempel, bland andra Islamiska förbundet och moskén i Rinkeby-Kista där man erbjuder föräldra- och ungdomsutbildningar – dessa är mycket viktiga att stödja, påstås det.

Gudmundson påpekar att Islamiska förbundet, som kan anses vara Muslimska Brödraskapets svenska gren, är föga lämpade att bekämpa jihadism.

Muslimska Brödraskapets valspråk lyder “Allah är vårt mål, profeten är vår ledare, koranen är vår lag, jihad är vår väg, och döden för Allahs ära är vår högsta strävan.”

[…]

Det lär också blir problematiskt att komma åt jihdismen om staden undviker de religiösa begrepp som är intimt sammankopplade med våldsutövningen. Tyvärr handlar jihadism inte om något missförstånd – tvärtom är våldet väl förankrat i en levande religiös tradition.

Källahttp://avpixlat.info/2015/05/13/stockholms-rodgronrosa-styre-ska-ge-bostad-jobb-vard-och-bidrag-till-jihadister/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar