lördag 2 maj 2015

Den politiska korrekthetens Papegojor

Alla har vi någon gång stött på en vanlig papegoja. Det unika med dessa fåglar är deras förmåga att härma vad någon sagt utan att själv begripa vad det handlar om. Fenomenet kan skapa rader av lustiga situationer. Vad som däremot är mindre lustigt är ett växande problem inom politiken, nämligen tendensen att med intensiv lobbyverksamhet inrätta politiskt korrekta åsiktskorridorer. Det har lett till att vi fått politiker och samhällsdebattörer som likt papegojor återger inlärda åsikter istället för att tänka själva. Ofta har de ingen aning om vad de pratar om eller så pratar de fullt medvetet mot bättre vetande.

- Den anglosaxiska hyperförmögna vita överklass (Kungahus, Rockefeller, Ford, Soros, Romklubben, Bildeberggruppen m.fl.) som med sofistikerade metoder kunnat manipulera och dominera världspolitiken under de senaste tvåhundra åren, känner idag sin ställning hotad av den snabba tillväxten i utvecklingsländerna. Man har under hela efterkrigstiden med framgång lyckats hindra tillväxt i dessa länder, bl.a. med hjälp av en rad s.k. globala miljöorganisationer som man initierat och byggt upp. Trots detta är man nu på väg att tappa kontrollen. Klimatfrågan har blivit det sista halmstråt. Man satsar därför allt på att med hjälp av FN-systemet (som man kontrollerar) få tillstånd ett avtal, om att begränsa användningen av billig fossil energi. På så sätt hoppas man att kunna lägga sordin på den hotande tillväxten i Asien och Afrika.

I den fåfänge och måttligt begåvade narcissisten Barack Obama hittade man ett villigt verktyg som likt en aningslös papegoja skulle kunna driva klimatfrågan. Han lockades med utsikten att kunna gå till historien som mannen som fick världshaven att sluta stiga (vilket de gjort i snart 200 år). Som hans rådgivare placerade man den notoriske domedagsprofeten John Holdren, som ända sedan sjuttiotalet varit synnerligen aktiv i kampen för att med falsk alarmism bromsa utvecklingsländerna. Från början gällde det att till varje pris stoppa befolkningstillväxten med skrämselpropaganda. Nu när det misslyckats, satsar han på att bromsa deras ekonomiska tillväxt med falsk klimatalarmism.

De alltid USA-lojala gubbarna i den norska Nobelkommittén övertalades att ge Fredspriset till den nyvalde Obama innan han åstadkommit någonting. Med priset i fickan sändes han till FN:s klimatkonferens år 2009 för att där driva igenom den globala energianorexin. Strategin misslyckades tack vare en visselblåsare som avslöjade ett omfattande vetenskapsfusk (systematiskt manipulerande av temperaturdata och tystande av kritiska forskare) bakom FN:s klimatlarm och ett kompakt motstånd från Kina. För att rädda sitt ansikte lovade Obama ut att vi i väst skulle betala 100 miljarder USD per år för s.k. klimatåtgärder i utvecklingsländerna. Kina och de andra stora länderna lovade ingenting.  Insamlingen av dessa pengar går inte alls som planerat.


Nu satsar man för fullt på att Obama ändå till slut skall lyckas driva igenom anorexin vid FN-mötet i Paris i höst. Obama laddar inför klimatmötet genom att tillsammans med sin utrikesminister Kerry sprida inlärda papegojaktiga klimatlögner, tysta kritiska forskare och hota med att betrakta användningen av fossil energi som massförstörelsevapen. I sitt State of the Uniontal kom Obama med tvärsäkra påståenden om att fossilenergin ligger bakom att värmeböljor, torkkatastrofer, skogsbränder och översvämningar nu är mer vanliga och intensivare. Det finns inga observationer som stödjer det påståendet. Svenska Vetenskapsakademin skriver i sitt uttalande om detta att möjliga förändringar relaterade till ett allt varmare klimat, till exempel mer intensiva och frekventa tropiska och extra-tropiska cykloner och en intensivare nederbörd globalt sett, kan däremot idag inte entydigt urskiljas.

Den massiva propagandakampanjen har trängt in hela västvärldens ledarskap i en åsiktskorridor som de inte vågar gå utanför. Alla upprepar som papegojor falska påståenden om en klimatpåverkan som inte kan observeras. Den som vågar ifrågasätta lögnerna blir omedelbart brännmärkt och utstött ur gemenskapen. Det tydligaste exemplet på detta var den tidigare tjeckiske presidenten Václav Klaus och nu i dagarna den norska finansministern Siv Jensen. Det är nästan skrattretande att höra vår svenska statsminister Stefan Löfven plikttroget prata om klimatfrågan. Jag tror inte han har en susning om vad han pratar om, precis som en papegoja.

Utvecklingsländerna har för länge sedan genomskådat västvärldens och dess förmögna överklass försök att lägga sordin på deras ekonomiska utveckling. Man är starkt medveten om att basen för allt ekonomiskt framåtskridande är tillgången på billig fossilbaserad elenergi. Utan billig el till alla människor kan inte fattigdomen avskaffas och fattigdomen är ett långt större miljöhot än en liten global uppvärmning. Av den anledningen har Kina i dagarna tagit initiativ till att starta utvecklingsbanken AIIB för finansiering av investeringar i infrastruktur (läs kolkraftverk) i Asien. Man markerar därmed sin misstro mot den av väst helt dominerade Världsbanken. Obama och USA har förgäves försökt stoppa den nya bankens tillblivelse. Det faktum att hela den övriga västvärlden ställt upp bakom kinesernas bank, visar att ingen egentligen innerst inne ser fossilenergin som något allvarligt hot, man vågar bara inte säga det.

Utvecklingsländerna har även genomskådat strategin att med hjälp av västligt finansierade s.k. NGO underminera ländernas utveckling genom att piska fram lokala opinioner mot t.ex. kraftverksbyggen. Man har börjat betrakta organisationer som WWF och Greenpeace som västliga agenter som man sätter stopp för och man reglerar inhemskt etablerade NGO:s rätt att ta emot finansiering från utlandet.

Problemet för västvärldens politiska etablissemang med Obama i spetsen är att den här lögnaktiga klimatpropagandan underminerar västs moraliska trovärdighet och tidigare övertag i den politiska debatten. Samtidigt som Obama laddar inför Paris-mötet med sin lögnaktiga retorik, annonserar länder som Kina, Indien, Pakistan, Japan, Sydafrika m.fl. sina avsikter att fortsätta en massiv utbyggnad av kolkraften. Man kommer inte att gå ut och utmana Obama direkt, utan kommer att möta varje propå om att begränsa sin fossilanvändning med krav på att vi i väst skall betala. Till att börja med tycker de att vi kan spotta fram de 100 miljarderna USD per år som utlovades i Köpenhamn 2009.

Under tiden som detta ovärdiga spel om världsherravälde med fabricerade lögner och papegojtalande politiker pågår, frodas växtligheten på jorden som aldrig tidigare i historien. Orsaken är ett lite varmare klimat och en högre halt av den livsnödvändiga koldioxiden. Vetenskapsakademin skriver i sitt utlåtande att "koldioxiden är fundamental för livet på Jorden och en ökad halt i atmosfären kan göra att vegetationen växer snabbare".  Eftersom växtligheten är själva basen i för nästan alla näringskedjor så gynnas allt annat liv och biologisk mångfald.

Utöver att fattiga människor likt oss nu i snabb takt får tillgång till el i sina hem, innebär den ökande växtligheten även rikare tillgång på billig mat. Vi lever faktiskt i den bästa tiden för mänskligheten i historien.

Våra politiska ledares agerande är en skam ovärdig ett land som skryter med att vara en "humanitär stormakt"!

Läs gärna:
http://en.radiovaticana.va/news/2015/04/28/_cardinal_onaiyekan_on_climate_change/1140322

Källahttp://antropocene.se/2015/may/den-politiska-korrekthetens-papegojor.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar