måndag 29 december 2014

Reinfeldt ute och flyger

- Det skrämmer mig när jag läser om att vår tidigare statsminister setat på 10.000 m höjd i regeringsplanet och hittat platser i våra vida skogar där han tror att vi kan erbjuda näst intill obegränsat livsutrymme för flyktingar. I min senaste bok Varför försvinner våra kronjuveler? (Ekerlid) har jag ett avsnitt om den låga bildningsnivån hos vår nya politiska yrkesklass. Fredrik Reinfeldt bekräftar min bild av en obildad politisk klass. På något sätt känner jag en lättnad över att han inte längre är regeringschef.

Om Reinfeldt varit en bildad man hade han vetat varför det boreala skogsbältet på norra halvklotet är och alltid har varit så glesbefolkat. Klimatet och jordmånen på de här breddgraderna kan helt enkelt inte föda särskilt många människor per ytenhet. Vad han inte tycks ha lärt sig är att den mark som kan bära ett produktivt jordbruk är ianspråktagen. Den svenska jordbruksmarken klarar inte av att hållbart föda mer än kanske 7 miljoner människor, och det trots dagens moderna jordbruksteknik. Vi är idag starkt importberoende för att kunna föda vår befolkning.

Han har en föregångare inom politiken som hette Stalin och som på sin tid hade liknande idéer om att befolka de nordliga boreala skogsområdena.

De största hoten mot en långsiktigt hållbar utveckling på våra breddgrader kommer från naturliga faktorer som historiskt orsakat en serie bakslag för de människor som levat här. Perioder av missväxt har vid olika tillfällen lett till betydande bakslag med kraftigt decimerad folkmängd. Ofta har de berott på klimatets naturliga variationer. I dagens värld med en global handel med jordbruksprodukter är detta inte längre ett lika allvarligt hot. Men hotet finns kvar, flera historiska bakslag för vår förmåga att föda befolkningen har faktiskt berott på geologiska händelser där effekten varit global och då drabbas nordligt liggande områden som Sverige absolut värst.

Senast det inträffade en geologisk katastrof var året utan sommar 1816 som följde på vulkanen Tamboras stora utbrott året innan. Åren efter utbrottet drabbades hela världen av svår missväxt. Skördar slog fel, växtsäsongen decimerades med flera månader, boskap dog och många människor avled till följd av sjukdomar och svält. Varken solljus, vind eller regn kunde tränga igenom en dimma som bildades. 1816 var det näst kallaste året på norra halvklotet efter 1601 som i sin tur berodde på vulkanen Huaynaputinas utbrott år 1600. Liknande effekter på den globala försörjningen med livsmedel kan orsakas av relativt måttliga asteroidkollisioner. Detta är den bakomliggande orsaken till att människor i stora skaror aldrig slagit sig ner i våra skogar, som Reinfeldt tycks tro är realistiskt.

En global katastrof som drabbar jordbruket leder till stor brist på livsmedel över hela världen, så när vårt jordbruk packar ihop finns det ingen mat att importera. Då blir effekterna liknande de vi upplevt vid tidigare hungerkatastrofer. Skillnaden är bara den att nu är vi mer än tio gånger fler munnar som behöver föda. Och mig veterligt så har inte Reinfeldt och hans regering byggt upp några beredskapslager med livsmedel av den typ vi hade under Andra Världskriget.

Den som lärt sig sin historia vet att denna typ av katastrofer inträffar med intervall på något eller några århundraden och nu var det 200 år sedan senast. Och då pratar vi ändå inte om supervulkaner som Yellowstone m.fl.. Den klimatkatastrof som en massa politiker pratar om förväntas inträffa med ungefär samma tidskala. Skillnaden är den att stora globalt katastrofala vulkanutbrott vet vi att de inträffar då och då, klimatkatastrofen finns hittills bara i datormodeller som inte varit möjliga att verifiera mot faktiska observationer.

Våra politiker är helt fixerade vid tron att det största hotet mot en hållbar värld kommer från människan själv. Även om man inte skall förringa den miljöpåverkan som vi människor orsakar, så är den fortfarande ytterst ringa i jämförelse med vad naturen själv kan ställa till. Den ensidiga fixeringen vid människans påverkan är nog lite som fyllot som letar efter sina borttappade nycklar under en gatulampa, trots att han tappat dem i mörkret utanför lampans sken.

Att planera för en kraftig ökning av befolkningen på våra breddgrader utan att ta fram en beredskapsplan för hur dessa människor skall kunna ges föda och värme i händelse av en geologisk katastrof, är att spela hasard med miljontals människors liv. Knappast värdigt en humanitär stormakt.

Källa:  http://antropocene.se/2014/december/reinfeldt-ute-och-flyger.html

-------------------------------

- Efter denne imbecille korkskalle, fick vi Stefan Löfvén, tillika korkskalle fast på andra grunder. Märkligt att just Sverige producerar de största ärthjärnorna som statsministrar, på raken. Det måste vara nåt fel i det politiska systemet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar