onsdag 10 december 2014

Forskarna är 100 procent eniga i ny studie – SD är inte fascister

En enkät med några av Sveriges tyngsta forskare inom området nationalism och högerextremism visar att det inte finns anledning att kalla Sverigedemokraterna fascister. Därmed kan bluffhistorikern Henrik Arnstad, hycklaren Stefan Löfven med flera packa ihop sitt ”fascistsnack” och skämmas.

Forskning & Framsteg har kontaktat ett drygt halvdussin ledande forskare inom ämnen som statsvetenskap, sociologi och historia via e-post med frågan om Sverigedemokraterna är fascister/nyfascister. Alla svarade nej.

Det gäller såväl specialister på högerextremism som tunga ämnesföreträdare med bred överblick över forskningsläget, som till exempel statsvetaren Sören Holmberg och historikern Dick Harrison.

– Enligt min uppfattning finns det inte fog för att kalla SD något som innefattar fascism. Partiets program har inte ett innehåll som är förenligt med något sånär stringenta definitioner av fascism, skriver Anders Widfeldt, som är statsvetare vid University of Aberdeen och som forskar om högerextrema rörelser i Europa.

Han menar också att om man vill förhindra att SD får politiskt inflytande så är fascismstrategin förenad med stora risker. För om man inte lyckas driva hem fascistargumentet så kommer det att ytterligare stärka SD.

– SD är enligt min uppfattning en ideologisk blandform av en rad olika strömningar, skriver Heléne Lööw, som är docent i historia vid Uppsala universitet och expert på högerextremism. Hon har bland annat skrivit böckerna Hakkorset och Wasakärven,Nazismen i Sverige och Med sökarljuset på vitmaktsrörelsen. Heléne Lööw menar att vi inte har någon bra benämning på rörelsen ännu.

– Sverigedemokraterna är ett nationalistiskt parti, inte ett fascistiskt. Det är oseriöst att låtsas som att nationalism och fascism är synonymer. Det är olyckligt om betydelsen av begrepp som fascism och rasism devalveras. Vi behöver också vara vaksamma med begreppen så att vi verkligen känner igen en fascistisk rörelse när den uppstår.Menar man allvar med att Sverigedemokraterna är ett nyfascistiskt parti – och därmed per definition ett hot mot demokratin i Sverige – borde den logiska följden vara att det blir Säpos, inte de övriga partiernas, uppdrag att bekämpa dem. Skulle ett antidemokratiskt fascistiskt parti få 13 procent av rösterna i Sverige skulle jag själv överväga att emigrera. Det skriver Andreas Johansson Heinö, som är statsvetare vid Göteborgs universitet och författare till boken Gillar vi olika? Hans forskar om nya högerextrema partier i Europa.

– Något fascistiskt parti är det inte, men Sverigedemokraterna har ändå revolutionerat det ideologiska fältet i svensk politik genom att högervänsterdimensionen, som varit död i decennier, har återuppstått. Det skriver Alf W Johansson, som är professor emeritus i historia vid Södertörns högskola. Han har bland annat skrivit standardverket Den nazistiska utmaningen. Han menar att fascism är det starkaste brännmärkningsbegrepp som finns. Ett fascistiskt parti ställer sig utanför den samhälleliga gemenskapen

– Benämningen är helt fel. Jag har undervisat om SD vid Köpenhamns universitet. Vi studerade partiets eget material och inget ger belägg för rasism eller fascism. Fråga Stefan Löfven eller Magdalena Andersson om de studerat SD primärmaterial – för jag tror inte det. Den ene citerar den andre som citerar den tredje… Det skriver Göran Adamson, forskare i socialt arbete vid Malmö högskola, och som forskar om multikulturalism och populism.

– Nej, fascister är inte en rimlig benämning. Det är bättre att beskriva partiet som främlingsfientligt, nationalistiskt, konservativt och populistiskt. Det påpekar Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet. Han menar att den dagen Sverigedemokraterna börjar beteckna sig som revolutionära manschauvinister, yrkar på korporativism, kräver att alla partier utom det egna ska avskaffas, går till angrepp mot alla som tolkas som ”svaga”, vill återupprätta ett rasbiologiskt institut, uttrycker en önskan att återställa Sveriges gränser till vad som gällde före freden i Nystad 1721 och genomför en militant marsch mot Stockholm med idel partimedlemmar i folkdräkt i syfte att gripa makten – den dagen är de att betrakta som fascister.

De forskare som vi fått tag i är alltså samstämmiga. Andra forskare med en eventuellt motsatt ståndpunkt är välkomna att kontakta Forskning & Framstegs redaktion, så fördjupar vi bevakningen av frågan.

Källahttp://www.exponerat.net/forskarna-ar-100-procent-eniga-i-ny-studie-sd-ar-inte-fascister/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar