lördag 27 december 2014

Ett nytt parti är fött

Idag föddes ett nytt parti i Sveriges riksdag. Det är ett kristet, liberalt miljöparti uppblandat med värderingar från gamla Högerpartiet och med med starka inslag av svensk arbetarrörelse. Partiet kommer att ta sig namnet ”Nya Kristliberala Arbetar- och Miljöpartiet Socialmoderaterna”. I folkmun kallas det nya partiet redan för sexklövern.

- Det fina med det nya partiet är att det öppnar för betydande rationaliseringar vad gäller den politiska verksamheten i Sverige eftersom man nu i praktiken bara får tre partier att betala ut partistöd till. Förutom det ovan nämnda partiet så blir det enda oppositionspartiet Sverigedemokraterna, samt ett parti långt ut på vänsterkanten som lär fungera som stödparti för det nya partiet.

Eftersom det numera bara är tre partier så torde det också vara möjligt att genomföra en rejäl reduktion av antalet riksdagsmän/kvinnor vilket borde kunna komma skattebetalarna tillgodo i form av rejäla rationaliseringar.

Det nya partiet kommer också att underlätta för väljarna som tidigare hade sex partier att välja på. Numera spelar det i praktiken inte någon roll på vilket parti i sexklövern man röstar på, man kommer att få samma politik i alla fall.

Nu avvaktas med spänning nästa opinionsmätning för att se hur väljarna ställer sig till de ”Nya Kristliberala Arbetar- och Miljöpartiet Socialmoderaterna”.

Källahttp://petterssonsblogg.se/2014/12/27/ett-nytt-parti-ar-fott/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar