onsdag 2 december 2015

Vadslagning med miljöalarmist

Varför inte slå vad med en klimatalarmist?

Personerna på bilderna här och en lång rad andra säger sig alla tro att vi går mot katastrofala klimatförändringar på grund av utsläpp av den gas som är livets viktigaste beståndsdel - koldioxid! De kräver radikala och fruktansvärt dyrbara omställningar av vårt samhälle som kommer att sätta punkt för det vi kallar välfärd för all framtid. De menar att detta måste vi offra för att rädda världen. Det är alla dessa makthavare som framtvingat den stora klimatkonferensen COP21 som pågår i Paris.
 
Hur ser då den observerbara verkligheten ut? Jo, med klimatet är allt normalt trots att man i över två decennier larmat om att inom några få år är det för sent. Ingenting av det man larmat om har inträffat, isen i Arktis ser idag ut precis som för två decennier sedan och antalet extrema väderhändelser är helt normalt, snarast något mindre. På i stor sett alla områden har deras larmande som pågått sedan början av 1990-talet varit falsklarm.

Den viktigaste förändring som går att observera till följd av våra utsläpp av koldioxid efter Andra Världskriget är att växtligheten ökat, öknar har minskat och jorden kan mätta fler munnar. Orsaken till detta är att förändringen av koldioxidhalten från 0,03% till 0,04% och det lite varmare klimatet gör det lättare för växternas fotosyntes. Eftersom landväxter och grönalger är själva basen för nästan alla av livets näringskedjor så har jordens ekosystem faktiskt förstärkts rejält.

Om vi istället tänker oss att koldioxidhalten gått åt motsatt håll ner till 0,02%, vilket bl.a. Bo Ekman på ena bilden ovan föreslagit att vi borde försöka åstadkomma, då hade vi haft svår hungersnöd, öknarna skulle ha vuxit och ekosystemet skulle närma sig kollaps.
När det gäller framtidens klimat och hur det kommer att utvecklas vet vi inte mycket och Vetenskapsakademin påpekar att osäkerheten om det är jättestor. Det enda vi vet är att klimatet alltid kommer att genomgå förändringar. Ser man isolerat till en fortsatt stigande koldioxidhalt så menar de att den kan leda till en uppvärmning på 1 till 4 grader C. Eftersom temperaturen sedan 1990 varit i stort sett oförändrad om man bortser från Pina Tuboeffekten 1991 och El Ninio 1998, talar det mesta idag för att KVA:s lägre uppskattning är den mest sannolika. Det är även vad man kommer fram till om man räknar på koldioxidens strålningsbalans vid en dubblerad halt.

Alarmisterna vet mycket väl att alla deras larm med mycket stor sannolikhet är falska. Det klimatdebatten handlar om har väldigt lite att göra med den observerbara utvecklingen, det vet de. Den här frågan handlar bara om makten över våra liv och vår frihet som människor. Alarmisterna livnär sig på larmandet.

Så, mitt råd till er alla är att syna nästa alarmist ni träffar genom att fråga dem hur mycket de vågar satsa på sina egna förutsägelser om en kommande klimatkatastrof i ett vad. Jag har i snart tio år försökt få någon klimatalarmist att komma med ett bud, men hittills förgäves. Alarmisterna tror inte själva på vad de larmar om!

Hemska tanke kan det vara så att klimatlarmen är på väg att bli vad Klas Eklund på SEB brukar kalla ”stranded assets”? De företag som startats utgående från dessa personers larmande med hjälp av skyhöga skattesubventioner går nu i konkurs på löpande band.

Källa: http://antropocene.se/2015/december/varfor-inte-sla-vad-med-en-klimatalarmist.html

----------------------------

- "Alarmisterna livnär sig på larmandet". Detta är själva essensen, kärnan. Hur skulle alla dessa amatörer kunna ha ingående klimatområdeskännedom? VAd gjorde Al Gore till miljöexpert? En fräck dilletant, som utnyttjade sin höga politiska plattform. En annan plattform är den som hans eget jetplan använder. Ett av de mest bränslekonsumerande flygplan som finns att finna. Det faller på sin egen orimlighet, det är alldeles för komplext för lekmän att agera 'experter'. Men, precis som med invandringen, svenska folket, jämte dessa 'lek"-experter, har en kronisk fallenhet att tycka PK, att vara en i horden av alla ja-sägare, gläfsare, är en slags svensk nationalsjukdom. Och avvikare skall förminskas, samt frågan göras slagordsmässig, "alla har väl märkt...", osv. Jag är definitivt ingen expert, men jag hyser stor aktning för de som med vetenskapliga argument och konstaterade fakta gör sin röst hörd. Klimatbluffen är dessutom en tjänare till kostsam effekt. Kapitalister gör stora hackor, folk skall nästan tvingas att byta bil, att byta/sluta med... whatever,,, att göra bla-bla-bla... Och den köpta forskarvärlden lamar oupphörligen, för att anslagen skall öka....

- Jag tror att allmänheten redan idag har miljötänk vad beträffar sin vardag. Man källsorterar, köper inom vettiga gränser miljöriktigt, väljer sin kosthållning med omtanke osv. Det räcker så, såvida inte rena diktaturen skall appliceras, med miljöbluffen som argument.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar