torsdag 21 april 2016

Eurabia är här

Creeping Sharia: *The ISLAMIZATION of the WEST*

 *Tag del av den utmejslade plan som ISLAM använder sig av, vid olika grader av infiltration. Sverige ligger idag i 5%-skiktet, där bl a "halal"-krav dyker upp, allt detta m m framgår via ovanstående video* Notera den gradvisa upptrappningen av våld och förtryck*ISLAM is not coming to INTEGRATE, but take over*

Ref: http://snaphanen.dk/2016/04/20/eurabia-has-arrived/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar